Les SOS’accions són accions sostenibles que promovem des del despatx per ajudar als nostres clients, tant reals com potencials, a tirar endavant operacions amb immobles. També formen part d’aquest apartat tot tipus d’acció en les que participem destinades a difondre la sostenibilitat i l’eficiència energètica.

SOS’ACCIÓ 1.  Escola la Farga de Sant Cugat del Vallès

la farga Sqgat 013

Estudi de viabilitat de millora de l’envolvent de l’Escola La Farga de Sant Cugat del Vallès amb la incorporació d’energies renovables. Mitjantçant l’estalvi energètic degut a l’ús d’energies renovables es finançava una part important de la inversió necessària per a la rehabilitació energètica de l’envolvent dels diferents edificis que conformen l’escola.

 

SOS’ACCIÓ 2. Assesorament en la venda de casa noucentista a Sant Cugat del Vallès

Documento1

En el limit sud de l’antiga vila de Sant Cugat, durants els darrers anys del segle XIX es formà una colònia d’estiueig en l’entorn del carrer Bergara, que connectava la carretera de Gràcia amb el camí de Can Mora i Can Trabal. El 26 d’octubre de 1917 el primer vagó de tren va arribar a la nova estació de Sant Cugat del Vallès. Quatre anys més tard, s’inaugurà l’estació de “la Floresta Pearson”. La major part dels xalets construits en aquesta colònia d’estiueig corresponen a l’estil noucentitsta o classicista, caracteritzat per la composició clàssicista rigurosa, la sobreposició dels elements decoratius basats en els ordres clàssics de l’arquitectura i en les construccions més elaborades o cultes per les proporcions basades en la regla àuria o regle del nombre d’or (Nombre fi, 0,618), que s’estenen tant pels elements com pel conjunt.

El 10 de març de 1919 els senyors Miquel Casals Marignes i Carles Blanquet Fàbregas, veïns de Gràcia (Barcelona) sol.liciten permís per fer la tanca i construir una casa en cada un dels respectius solars en el passeig adjunt al ferrocarril de Rubí segons projecte de l’arquitecte Ferran Cels. Fou la seu del comandament d’una unitat de l’exèrcit republicà durant la Guerra Civil (1936-39). Ferran Cels, fou el primer arquitecte municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Compartí despatx professional amb l’arquitecte modernista Eduard  Maria Balcells, signant junts diverses obres. Fou autor del Mercat Vell i del Col.legi Santa Isabel, així com d’altres edificis catalogats. La casa forma part d’un conjunt de dos xalets unifamiliars. Són dos edificis bessons i estan disposats simètricament entorn d’una placeta.

En aquest cas vam assesorar els propietaris pel que fa afectacions urbanístiques i de patrimoni en el procès de venda de la mateixa.

 

SOS Acció 3. Jornada sobre certificació energètica i rehabilitació

eficiencia-energetica-en-las-viviendas

Col.laboració com a ponent en la Jornada sobre certificació energètica i rehabilitació organitzada per la Patronal CECOT el dia 30 de maig.

El passat mes d’abril el govern espanyol va aprovar el Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatge, rehabilitació i regeneració urbana 2013-2016 juntament amb l‘Avantprojecte de LLei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes i el Reial Decret 235/2013 pel qual s’aprova el Procediment bàsic per la certificació de l’eficència energètica dels edificis.

Aquest nou marc legal i tècnic pot marcar un punt d’inflexió, doncs constitueix una aposta ferma pel lloguer i la rehabilitació enfront la construcció de nous habitatges i també una aposta per la rehabilitació energètica, una assignatura pendent del nostre país i en la qual hi ha una sèrie de professionals que ja fa uns anys que hi treballen.

La dotació d’aquest Pla és de 2.421 millons d’euros.

La nova llei introdueix importants canvis en el deure de conservació dels edificis, habitatges i locals, la substitució dels ITE per Informes d’Avaluació d’Edificis (IAE) i la obligatorietat del certificat d’eficiència energètica tant d’edificis d’obra nova com d’existents a partir de l’1 de juny de 2013.

Així mateix, atorga noves facultats a les comunitats de veïns, agrupacions de propietaris i cooperatives per actuar en el mercat immobiliari, nous mecanismes per obtenir finançament extern que permeti fer viables econòmicament les rehabilitacions i, fins i tot, es modifiquen certs règims d’unanimitat o majories establertes per la Llei de Propietat Horitzontal.

Aquesta Jornada vol exposar els elements bàsics del que s’ha anomenat l’era de les R; Rehabibilitació, Regeneració i Renovació urbanes: en què consisteix, marc legal, quins instruments hi haurà, finançament i ajuts i un cas pràctic de rehabilitació real d’un edifici que donaran una visió global per part de professionals en l’àmbit tècnic i jurídic amb experiència aquests darrers anys treballant ja en aquest camí de la rehabilitació energètica d’edificis i la sostenibilitat.

Programa Jornada certificació energètica i rehabilitació>