gro harlem brundtland

“El desenvolupament sostenible és el desenvolupament que satisfà les necessitats de la generació present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per a satisfer les seves pròpies necessitats.” Sra. Gro Harlem Brundtland

De l’informe “Nuestro futuro común”, redactat sota el mandat de la Primera Ministra noruega Gro Harlem Brundtland a petició de l’Assamblea General de l’ONU l’any 1987.

Els 4 principis de l’arquitectura sostenible són:

1. Arquitectura eficientment bioclimàtica

Aprofitament màxim de 3 dels 4 elements: l’aigua, l’aire i el foc (el sol).

2. Bioconstrucció

Ús del quart element: la terra (materials naturals biodegradables o reciclables i minimització dels residus i de la contaminació).

3. Innovació tecnològica

La industrialització millora la seguretat en el treball, redueix el consum de materials, el volum de residus, els terminis i, per tant, els costos associats.

4. Revitalització com a criteri de futur

Aprofitament de l’energia consumida en la construcció dels edificis existents i rehabilitació aplicant criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.

 

Objectius: equitat social, viabilitat econòmica i respecte ambiental.