eficiencia-energetica-en-las-viviendas

Volem compartir els nostres coneixements en eficiència energètica col·laborant amb  promotors, enginyeries i altres arquitectes a partir de l’anàlisi energètica tant de projectes com d’edificis existents, fent propostes de millora energètica dels mateixos i la seva certificació final.

- Certificació energètica obligatòria d’edificis existents i d’obra nova
- Auditories energètiques i hídriques tant de projectes com d’edificis existents
- Simulació energètica tèrmica i lumínica (Energy Plus, Ecotect, LIDER, CALENER, etc.)
- Estudi de propostes d’estalvi d’energia, materials i aigua
- Certificacions ambientals: LEED, BREAM i VERDE
- IEE (Informes d’avaluació d’edificis)
- Tramitació de subvencions