DSC_0471R

JORDI MIRÓ Arquitectura Sostenible és una consultoria en arquitectura i urbanisme sostenibles amb seu a Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

L’any 2005 Jordi Miró va fundar el seu propi estudi d’arquitectura, JORDI MIRÓ Arquitectura & Management, després de dotze anys a GPO Ingenieria on va exercir les funcions de Cap del Departament d’Arquitectura.

L’any 2012, fruit de l’experiència acumulada durant 20 anys d’exercici de la professió i d’un procés de conscienciació, formació i especialització en sostenibilitat i eficiència energètica neix JORDI MIRÓ Arquitectura Sostenible.

L’estudi està especiallitzat en revitalització d’edificis, és a dir, en rehabilitació energètica d’edificis aplicant criteris de sostenibilitat i eficiència.

Jordi Miró és membre d’AUS (Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat), ASA (Asociación Sostenibilidad y Arquitectura) i de la Plataforma Edificación Passivhaus.

L’equip humà pluridisciplinar està format per arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics, geòlegs i biòlegs amb elevada experiència i qualificació en les diferents disciplines tècniques.