25107.2

Jordi Miró Arquitectura Sostenible desenvolupa la redacció de documents de planejament territorial i urbanístic, projectes d’urbanització i reparcel·lació, projectes urbans sostenibles i assessora en la gestió urbanística.

Després d’una llarga i fructífera col·laboració professional amb l’advocada Margarida Rdez. Viles, especialista en urbanisme i mediambient, hem decidit sumar forces en un nou projecte comú.

Des d’ara us podem oferir un servei de consultoria integral tècnica i jurídica en els àmbits de l’arquitectura i l’urbanisme amb la mateixa atenció, eficàcia i honestedat de sempre.