Nova construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Avinguda Griera 32 de Sant Cugat del Vallès. Aquest projecte va rebre una menció honorífica en la categoría d’Edificis Unifamiliars en la convocatoria dels VII Premis d’Arquitectura de Sant Cugat del Vallès l’any 2008.

En un terreny amb un pendent molt fort, la casa s’aterrassa generant un jardí amb piscina orientat a sud.