Construció d’un nou edifici per a la seu d’emergències de la regió de Lleida per tal de centralitzar tots els àmbits d’emergències d’aquesta zona. Aquest edifici està ubicat dins el solar del Parc de Bombers de la ciutat i el nou edifici s’ha col·locat en paral.lel a l’edifici actual del Parc.

A més de la construcció d’aquest edifici, se’ns va encarregar una important remodel·lació del parc de bombers existent i la urbanització de gran part del solar. Les obres es van realitzar mantenint operatiu el parc en tot moment.