Nova construcció de casa a Sopeira, cuidant especialment la seva integració a l’entorn del poble tant en la seva definició volumètrica com en els materials emprats, bàsicament locals. La seva implantació en el solar ve motivada per les vistes, la topografía, l’orientació del sol i els vents predominants de la zona.

Foto Marta. La Terreta
Marta Colàs Migó, propietària de la casa

Va haber-hi una molt bona complicitat amb l’arquitecte durant tot el procés de gestació de la casa, des de la fase de projecte fins a l’execució de l’obra. Exteriorment, la casa s’integra molt respectuosament en l’entorn del poble de Sopeira tant per la seva volumetria com pels materials emprats i, interiorment, hem aconseguit la calidesa, el confort i l’harmonia que buscàvem des de l’inici del projecte.”