Nova construcció de casa a Valldoreix (Sant Cugat del Vallès). Degut a la tipologia del solar (de forma allargassada), la distància a llindes, i per tal de respondre al programa facilitat pels clients, la vivenda té en planta forma rectangular. D’altra banda, el plantejament d’un nucli d’escala (amb una escala lineal i vinculada a un pati semitancat en què el bosc entra pràcticament dins la casa) parteix la casa en dos volums: un volum de només PB situat al nivell superior del terreny i que acull l’aparcament, i un altre volum de PB+2 situat al nivell inferior vinculat al pla de la piscina i del jardí. Ambdós volums estan enrassats superiorment i permeten complir amb el programa funcional de l’habitatge, que s’ha resolt en tres plantes aterrassades.