Aquest projecte neix de la voluntat de la UAB d’agrupar en un sol edifici tota una sèrie d’equips d’investigació que actualment estan disseminats dins el recinte universitari. L’avantatge d’unificar aquestes zones és el de poder optimitzar i compartir els recursos, els espais i les instal.lacions de suport i poder garantir unes millors condicions de confort tant per als investigadors com per als animals (il·luminació, soroll, control de temperatura i humitat, asèpsia,etc).

La principal innovació tecnològica que hem incorporat en aquest projecte és la nova pell de l’edifici plantejant una façana ventilada de formigó d’alta densitat de 3 cms de gruix. Els condicionants tan restrictius d’i·lluminació, temperatura i humitat dels animals amb què es treballa en aquestes àrees de recerca, comporten que les façanes hagin de ser totalment cegues.